Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie

5 lutego 2022 roku w Rudzie-Hucie odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie.

W Zjeździe uczestniczyli: druh Marian Starownik Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, druh Grzegorz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, ks. dr Jarosław Szczur Prawosławny Kapelan Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego, ks. Łukasz Boguta Kapelan Powiatowy OSP, mł. bryg. Artur Rutkowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Jarosław Walczuk Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie, Galina Grabarczuk Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Agnieszka Woszczewska Zastępca Wójta Gminy Ruda-Huta, Marcin Woszczewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie, Marta Kordas Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie-Hucie oraz 26 druhów delegatów reprezentujących zarządy gminne OSP, przedstawiciele do władz powiatowych. Podczas Zjazdu podsumowano i oceniono pracę Zarządu Powiatowego w kadencji 2016 – 2021. Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium. Wybrano 17 osobowy nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli: druh Kazimierz Smal - prezes, druh Henryk Gołębiowski - wiceprezes, druh Tomasz Szczepaniak - wiceprezes, druh Jacek Waszczuk - wiceprezes, druhna Ewa Huzar - sekretarz, druhna Joanna Jabłońska - skarbnik, druh Zbigniew Narolski - członek prezydium, druh Adam Roman - członek prezydium, druh Piotr Mielniczuk - członek prezydium, druh ksiądz Łukasz Boguta - członek prezydium, pozostali członkowie zarządu: druh Artur Rutkowski, druh Krzysztof Sinkowski, druh Ryszard Starko, druh Stanisław Dyczkowski, druhna Krystyna Deniusz-Rosiak, druh Mirosław Mysiak i druh Andrzej Rusak. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: druh Wacław Nafalski - przewodniczący, druh Mirosław Świderczuk - wiceprzewodniczący, druh Antoni Mroczek - sekretarz.

Na Zjeździe Wojewódzkim powiat chełmski będą reprezentować delegaci: Krystyna Deniusz-Rosiak, Stanisław Dyczkowski, Henryk Gołębiowski, Joanna Jabłońska, Piotr Mielniczuk, Mirosław Mysiak, Zbigniew Narolski, Andrzej Rusak, Adam Roman, Krzysztof Sinkowski, Kazimierz Smal, Ryszard Starko, Tomasz Szczepaniak.

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie wytypował druha Kazimierza Smala i druha Zbigniewa Narolskiego, jako przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech