Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Pamiętaj o złożeniu deklaracji źródeł ciepła!

W trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, od 1 lipca 2021 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:

Zachęcamy do wybrania pierwszego sposobu wysłania deklaracji drogą elektroniczną.
Pomoc przy wypełnieniu deklaracji można uzyskać kontaktując się z Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki pod nr telefonu 82 568 60 33, wew. 18 lub osobiście – Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech