Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 28 września 2022 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 28 lipca 2022 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie w roku szkolnym 2021/2022 oraz plan organizacji roku szkolnego 2022/2023.
 7. Sprawozdanie z działalności stomatologicznej na terenie Gminy Ruda-Huta w roku 2021.
 8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ruda-Huta w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ruda-Huta w 2021 roku.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za I półrocze 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Włodawskiego oraz Gminy Ruda-Huta na lata 2022-2030”,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku,
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

  Wiceprzewodniczący Rady Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Jarosław Dąbrowski

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech