Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty na dotację publikacji artykułów i materiałów dotyczących Gminy Ruda-Huta w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” t. 26

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza do zgłaszania uwag do oferty pn. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze i tradycji powiatu i regionu, złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w dniu 07.09.2022 r.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 30.09.2022 r. do godz. 15.00.

Forma zgłaszania uwag: złożenie formy pisemnej uwag na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, tel. 82 568 60 33.

Osoba odpowiedzialna: Leszek Walczuk

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (oferta_rocznik_chelmski_25_tom.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego 1591 kB
Pobierz plik (formularz_uwag_rocznik_chelmski_26_tom.doc)Formularz uwag do oferty 32 kB

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 68 268.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Sportowe Weekendy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 732,00 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2022 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XXVIII/141/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2022 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5398).

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 8 października 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta www.ruda-huta.pl i na stronie bip Urzędu Gminy Ruda-Huta ugrudahuta.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
- jako pisemne lub elektroniczne wyrażenie opinii o projekcie „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.”.

Opinie należy składać na załączonym formularzu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie od 8 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.ruda-huta.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul Niepodległości 44 pok. nr 4 tel. 82 5686033 wew. 24.

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty na dotację publikacji artykułów i materiałów dotyczących Gminy Ruda-Huta w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” t. 25

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza do zgłaszania uwag do oferty pn. Publikacja artykułów i materiałów dotyczących Gminy Ruda-Huta w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w dniu 16.09.2021 r.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 30.09.2021 r. do godz. 15.00.

Forma zgłaszania uwag: złożenie formy pisemnej uwag na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, tel. 82 568 60 33.

Osoba odpowiedzialna: Leszek Walczuk.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (oferta_rocznik_chelmski_25_tom.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego 1591 kB
Pobierz plik (formularz_uwag_rocznik_chelmski_25_tom.doc) Formularz uwag do oferty 32 kB

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 65 000.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim „Sportowe Weekendy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 500,00 zł.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2021.pdf)wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2021.pdf 537 kB

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2021 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020, poz. 1057) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XXI/100/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2021 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 6952) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2021 roku.

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty pn. Publikacja artykułów i materiałów dotyczących Gminy Ruda w czasopiśmie „Rocznik Chełmski”

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 20120 r. poz. 1057) Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza do zgłaszania uwag do oferty pn. Publikacja artykułów i materiałów dotyczących Gminy Ruda w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w dniu 02.10.2020 r.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 26.10.2020 r. do godz. 15.00.

Forma zgłaszania uwag: złożenie formy pisemnej uwag na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, tel./fax 82 568-60-33.

Osoba odpowiedzialna: Leszek Walczuk.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (oferta_rocznik_chelmski_24_tom.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego 876 kB
Pobierz plik (formularz_uwag_rocznik_chelmski_24_tom.doc)Formularz uwag do oferty 32 kB

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 16 października 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta www.ruda-huta.pl i na stronie bip Urzędu Gminy Ruda-Huta ugrudahuta.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
- jako pisemne lub elektroniczne wyrażenie opinii o projekcie „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.”.

Opinie należy składać na załączonym formularzu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie od 16 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Ruda-Huta. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.ruda-huta.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie pisemnych opinii jest Leszek Walczuk, Urząd Gminy Ruda-Huta, ul Niepodległości 44 pok. Nr 4 tel. 82 5686033 wew. 24.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r. poz.4688 z późn. zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44,  22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 62 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44,  22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:  „Sportowe Weekendy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 500,00 zł.

 Oferty nie spełniające wymogów formalnych:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce z siedzibą w Poczekajce , 22-110 Ruda-Huta
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Ruch To Zdrowie”.
  Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce jako nie spełniająca wymogów oceny formalnej nie została przyjęta do finansowania w 2020 r.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Gotówce z siedzibą Gotówka, 22-110 Ruda-Huta
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywność sportowa droga do integracji mieszkańców”.
  Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gotówce jako nie spełniająca wymogów oceny formalnej nie została przyjęta do finansowania w 2020 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2020.pdf)wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2020.pdf 244 kB

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku
 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 22 października 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2020 r."
 3. Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty pn. ”Wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze, tradycji powiatu i regionu” - oferta dotyczy publikacji czasopisma Rocznik Chełmski
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.
 5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku
 6. Protokół z wyników konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 7. Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 24 października 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
 8. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania nap
 9. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.
 10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2018 roku

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3399995
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
331
654
5828
2168
3399995

Twoje IP 54.36.148.137

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech